Announcements -         JAN-2017 Exam - Repeater Exam Form Online Inwarding Start - Click Here     पूर्वतयारी जुलै २०१६ - प्रवेशासाठी अपात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना आणि अपात्र विद्यार्थी यादी     Preparatory Nov 16 Mock Test     जानेवारी २०१७ परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा अर्ज व महत्त्वाच्या सूचना     पूर्वतयारी शिक्षणक्रम परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ आयोजनाबाबत सुधारित सूचनापत्रक
News and Events
Application Forms/Tenders
 
मुक्त विद्यापीठाचा विभागीय क्रीडा महोत्सव उत्साहात
जानेवारी २०१७ परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा अर्ज व महत्त्वाच्या सूचना
पूर्वतयारी शिक्षणक्रम परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ आयोजनाबाबत सुधारित सूचनापत्रक
शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ : सर्व शिक्षणक्रमाच्या ऑनलाईन प्रवेश घेण्यासाठी - येथे क्लिक करा
यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे ऑनलाइन प्रवेश सुरु
More...
 
पाठ्यपुस्तकांच्या डीटीपीची कामे करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणी अर्ज
'सुरक्षा सेवा मनुष्यबळ' व 'हाऊसकिपींग व क्लिनिंग सर्व्हिसेस' करार पध्दतीने पुरविण्यासाठी निविदा सुचना
Last year's student count
Set wise Packing List for Tender No. : PUR/2015-16/111 & 112
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
Post Matric शिष्यवृत्तीच्या बीलांबाबत सूचना
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
Home Assignments
Syllabus & Books For M.B.A / M.Com
More...
 
प्रवेश शुल्क रु. २०,०००/- आणि त्यापेक्षा अधिक असणाऱ्या शिक्षणक्रमांचे प्रवेश शुल्क ऑनलाईन भरणेबाबत सूचना
पूर्वतयारी जुलै २०१६ - प्रवेशासाठी अपात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना आणि अपात्र विद्यार्थी यादी
जानेवारी २०१७ परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा अर्ज व महत्त्वाच्या सूचना
पूर्वतयारी शिक्षणक्रम परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ आयोजनाबाबत सुधारित सूचनापत्रक
एम.बी.ए २०१६ - प्रवेश अपूर्णता असणाऱ्या विदार्थ्यांसाठी सूचना व विद्यार्थी यादी
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications
You are visitor number