Announcements -         CPCT SHG CCM FYBCA Dip in Electronics - Admission Rejection List     Appointment of Internal Auditors For the Year 2015-2016     विशेष बी.एड. शिक्षणक्रमासाठी संयोजक (शैक्षणिक) पाहिजेत     Application for the post of Vice Chancellor     Admission 2016 - Rejected Admissions for BA, B.Com.BA (Hindi/Urdu/Consumer Services), B.Lib. M.Lib. and M.Sc.(Env.Sci.)
News and Events
Application Forms/Tenders
 
CPCT SHG CCM FYBCA Dip in Electronics - Admission Rejection List
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मुक्त विद्यापीठात अभिवादन
Admission 2016 - Rejected Admissions for BA, B.Com.BA (Hindi/Urdu/Consumer Services), B.Lib. M.Lib. and M.Sc.(Env.Sci.)
All PG prog not eligible students 2016 17
जानेवारी २०१७ परीक्षेचे एकत्रित वेळापत्रक - ( परीक्षा युनिट ३)
More...
 
YCMOU प्रांगणातील विवीध स्थापत्य कामे करण्यासाठी ई-निवीदा
Application for the post of Vice Chancellor
पाठ्यपुस्तकांच्या डीटीपीची कामे करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणी अर्ज
'सुरक्षा सेवा मनुष्यबळ' व 'हाऊसकिपींग व क्लिनिंग सर्व्हिसेस' करार पध्दतीने पुरविण्यासाठी निविदा सुचना
Last year's student count
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
संप्रेषण व दूरशिक्षण क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षणक्रमातील वैकल्पिक अभ्यासक्रमांच्या (Optional courses) पुस्तकांबाबत प्रकटन
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
Post Matric शिष्यवृत्तीच्या बीलांबाबत सूचना
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
Home Assignments
More...
 
CPCT SHG CCM FYBCA Dip in Electronics - Admission Rejection List
Admission 2016 - Rejected Admissions for BA, B.Com.BA (Hindi/Urdu/Consumer Services), B.Lib. M.Lib. and M.Sc.(Env.Sci.)
जानेवारी २०१७ परीक्षेबाबत महत्त्वाच्या सूचना आणि वेळापत्रकासाठी येथे क्लिक करा
All PG prog not eligible students 2016 17
जानेवारी २०१७ परीक्षेचे एकत्रित वेळापत्रक - ( परीक्षा युनिट ३)
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications
You are visitor number