Announcements -         Application for Request Transfers     बी. ए. (पोलीस प्रशासन आणि मार्ग परिवहन) - मे २०१७ ऑनलाईन परीक्षेचे वेळापत्रक आणि Slot Booking तारखा     मुक्त विद्यापीठामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा, सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक     पूर्वतयारी शिक्षणक्रम परीक्षा जून २०१७ बाबत दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक     Important Notice about books of MBA & M.Com
News and Events
Application Forms/Tenders
 
बी. ए. (पोलीस प्रशासन आणि मार्ग परिवहन) - मे २०१७ ऑनलाईन परीक्षेचे वेळापत्रक आणि Slot Booking तारखा
डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती पुरस्कारासाठी मुक्त विद्यापीठाचे आवाहन
मुक्त विद्यापीठामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा, सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक
पूर्वतयारी शिक्षणक्रम परीक्षा जून २०१७ बाबत दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक
ज्ञानदीप पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे मुक्त विद्यापीठाचे आवाहन
More...
 
Advertisement for Books & Other Learning Material - Call for Trade Terms
Books & Other Learning Material - Call for Trade Terms
पाठ्यपुस्तकांच्या डीटीपीची कामे करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणी अर्ज
Last year's student count
Set wise Packing List for Tender No. : PUR/2015-16/111 & 112
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
Instructions about Scholarship & List
Bharatiya Chhatra Sansad
संप्रेषण व दूरशिक्षण क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षणक्रमातील वैकल्पिक अभ्यासक्रमांच्या (Optional courses) पुस्तकांबाबत प्रकटन
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
More...
 
Application for Request Transfers
बी. ए. (पोलीस प्रशासन आणि मार्ग परिवहन) - मे २०१७ ऑनलाईन परीक्षेचे वेळापत्रक आणि Slot Booking तारखा
मुक्त विद्यापीठामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा, सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक
पूर्वतयारी शिक्षणक्रम परीक्षा जून २०१७ बाबत दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक
मा.संचालक,विद्यार्थी सेवा विभाग यांनी पदभार स्विकारल्याचे परिपत्रक
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications
You are visitor number