Announcements -         AY 2016-17 Admission Fees installment     पूर्वतयारी शिक्षणक्रम परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ - परिपत्रक दि. २८.०९.२०१६     Master of Public Health शिक्षणक्रमाच्या २०१६-१८ तुकडीच्या निवड यादीतील प्रवेशेच्छू उमेदवारांसाठी नियम     Merit wise selected Candidates for Master of Public Health (MPH)     पदव्युत्तर पदवी शिक्षणक्रम : स्वाध्याय लेखनासाठी मार्गदर्शन पुस्तिका (FY & SY)
News and Events
Application Forms/Tenders
 
Master of Public Health शिक्षणक्रमाच्या २०१६-१८ तुकडीच्या निवड यादीतील प्रवेशेच्छू उमेदवारांसाठी नियम
Merit wise selected Candidates for Master of Public Health (MPH)
शै. वर्ष २०१६-१७ साठी ऑनलाईन प्रवेश घेतलेल्या मात्र प्रवेशासाठी अपात्र होत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आवाहन
मुक्त विद्यापीठ : प्रवेशासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ
शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ : सर्व शिक्षणक्रमाच्या ऑनलाईन प्रवेश घेण्यासाठी - येथे क्लिक करा
More...
 
पाठ्यपुस्तकांच्या डीटीपीची कामे करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणी अर्ज
'सुरक्षा सेवा मनुष्यबळ' व 'हाऊसकिपींग व क्लिनिंग सर्व्हिसेस' करार पध्दतीने पुरविण्यासाठी निविदा सुचना
Last year's student count
Set wise Packing List for Tender No. : PUR/2015-16/111 & 112
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम २०१६-२०१८ प्रवेश - तक्रार अर्ज पाठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना
बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम २०१६-२०१८ प्रवेश - नमुना तक्रार अर्ज
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
Post Matric शिष्यवृत्तीच्या बीलांबाबत सूचना
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
More...
 
पूर्वतयारी शिक्षणक्रम परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ - परिपत्रक दि. २८.०९.२०१६
Master of Public Health शिक्षणक्रमाच्या २०१६-१८ तुकडीच्या निवड यादीतील प्रवेशेच्छू उमेदवारांसाठी नियम
Merit wise selected Candidates for Master of Public Health (MPH)
शै. वर्ष २०१६-१७ साठी ऑनलाईन प्रवेश घेतलेल्या मात्र प्रवेशासाठी अपात्र होत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आवाहन
Circular about CA Marks for M.A.(Mar./Hin./Eng.)
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications
You are visitor number