Marksheet/Certificate Dispatch Status
Last Updated On Feb 20 2018 12:19PM
[ Printable Version ] 


1) Marksheet Dispath Status
 

तुमच्या गुणपत्रिकेच्या वितरणाबाबत माहिती घेण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कृती करा -


1) तुमच्या शिक्षणक्रमाच्या समोरील 'Click Here' यावर दाबा. 2)  उघडलेल्या यादीत तुमचा P.R.No. शोधण्यासाठी Crtl आणि F ही बटन्स एकाच वेळी दाबून येणाऱ्या ब्लॉकमध्ये  तुमचा कायम नोंदणी क्रमांक टाईप करून Enter बटन दाबा. 3) तुमच्या कायम नोंदणी क्रमांकासामोरील Tracking Code लिहून घ्या. 4) खाली दिलेल्या लिंक उघडून त्यात तुमचा Tracking Code आणि Verification Code टाकल्यानंतर तुमच्या गुणपत्रिकेच्या वितरणाबाबत माहिती मिळेल. लिंक पुढीलप्रमाणे आहेत - 

http://www.indiapost.gov.in/articleTracking.aspx

http://www.indiapost.gov.in/speednettracking.aspx

आपणास उपलब्ध झालेल्या वितरण तक्त्यातील शेवटची ओळ वाचा. अपूर्ण, चुकीच्या अथवा पत्ता बदलामुळे आपले गुणपत्रक विद्यापीठाकडे परत आले असेल तर आपण किवा आपल्या प्रतिनिधीमार्फत आपली योग्य ती ओळख पटवून नाशिक येथील विद्यापीठ  मुख्यालयाच्या परीक्षा कक्षातून  प्राप्त करून घ्यावे. याबाबत विद्यापीठाकडे पत्र, फोन व्द्वारे वेगळा संपर्क साधू नये.
Sr.
No.
.
Program
Code
Exam Event and Program Name Click
Here
01 All   Exam - May 2016 - Mix Programs  (All Regions) Sr.No. 1 to 9482 Click Here
02 All   Exam - May 2016 - Mix Programs  (All Regions)
  Sr.No. 9483 to 11724
Click Here
03 G61   Exam - May 2016 - FY BA (Public Services) (All Regions)
  Sr. No. 1 to 586
Click Here
04 G61   Exam - May 2016 - SY BA (Public Services) (All Regions)
  Sr. No. 1 to 297
Click Here
05 G61   Exam - May 2016 - TY BA (Public Services) (All Regions)
  Sr. No. 1 to 177
Click Here
06 M16   Exam - May 2016 - FY MA (Public Services) (All Regions)
  Sr. No. 1 to 537
Click Here
07 M16   Exam - May 2016 - SY MA (Public Services) (All Regions)
  Sr. No. 1 to 154
Click Here
08 M41   Exam - May 2016 - FY MA (Marathi)  (All Regions)
  Sr.No. 1 to 11999
Click Here
09 M42   Exam - May 2016 - FY MA (Hindi)  (All Regions)
  Sr.No. 1 to 1329
Click Here
10 M43   Exam - May 2016 - FY MA (English)  (All Regions)
  Sr.No. 1 to 6284
Click Here
11 C31    Exam - May 2016 - Cert. in Early Childhood Care & Education
   (All Regions) - Sr. No. 1 to 162  
Click Here
12 C31    Exam - May 2016 - Cert. in Early Childhood Care & Education
   (All Regions) - Sr. No. 163 to 215
Click Here
13 G64   Exam - May 2016 - T.Y.B.A. (Road Transportation)  (All Regions)
  Sr.No. 1 to 260
Click Here
14 G64   Exam - May 2016 - F.Y.B.A.- Sem-1 (Road Transportation)  
  (All Regions) Sr.No. 1 to 485
Click Here
15 G64   Exam - May 2016 - F.Y.B.A.- Sem-2 (Road Transportation)  
  (All Regions) Sr.No. 1 to 480
Click Here
16 G64   Exam - May 2016 - S.Y.B.A. (Road Transportation)  (All Regions)
  Sr.No. 1 to 322
Click Here
17 G21   Exam - May 2016 - T.Y.B.A. (P.A.)  (All Regions)  Sr.No. 1 to 1620 Click Here
18 G21   Exam - May 2016 - F.Y.B.A. (P.A.)  (All Regions)  Sr.No. 1 to 508 Click Here
19 G21   Exam - May 2016 - S.Y.B.A. (P.A.)  (All Regions)  Sr.No. 1 to 765 Click Here
20 P01   Exam - May 2016 - B.Ed. (All Regions) Sr.No. 1 to 1427 Click Here
21 P01   Exam - May 2016 - B.Ed. (All Regions) Sr.No. 1428 to 2993 Click Here
22 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (All Regions) Sr.No. 1 to 4206 Click Here
23 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (All Passed Students-All Regions)
  Sr.No. 1 to 528
Click Here
24 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (All Regions) Sr.No. 1 to 8026 Click Here
25 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (Pune Region) Sr.No. 1 to 12720 Click Here
26 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (Kolhapur Region) Sr.No. 1 to 9580 Click Here
27 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (Amravati Region) Sr.No. 1 to 18632 Click Here
28 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (Aurangabad Region) Sr.No. 1 to 12747 Click Here
29 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (Mumbai Region) Sr.No. 1 to 2262 Click Here
30 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (Mumbai Region)
  Sr.No. 18633 to 24849
Click Here
31 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (Nashik Region) Sr.No. 1 to 19264 Click Here
32 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (Nanded Region) Sr.No. 1 to 10000 Click Here
33 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (Nanded Region) Sr.No. 10001 to 21760 Click Here
34 G01   Exam - May 2016 - T.Y B.A. (Nagpur Region) Sr.No. 1 to 12192 Click Here
35 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (All Region) Sr.No. 1 to 10232 Click Here
36 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Nanded Region) Sr.No. 1 to 18000 Click Here
37 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Nanded Region) Sr.No. 18001 to 22048 Click Here
38 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Nanded Region) Sr.No. 22049 to 23625 Click Here
39 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Amravati Region) Sr.No. 1 to 15491 Click Here
40 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Mumbai Region) Sr.No. 1 to 5242 Click Here
41 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Mumbai Region) Sr.No. 5243 to 9614 Click Here
42 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Pune Region) Sr.No. 1 to 12438 Click Here
43 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Pune Region) Sr.No. 12439 to 23498 Click Here
44 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Nashik Region) Sr.No. 1 to 16156 Click Here
45 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Nashik Region) Sr.No. 16156 to 29136 Click Here
46 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Nagpur Region) Sr.No. 1 to 10931 Click Here
47 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Kolhapur Region) Sr.No. 1 to 9378 Click Here
47 G01   Exam - May 2016 - F.Y B.A. (Aurangabad Region) Sr.No. 1 to 10865 Click Here
48 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Pune Region) Sr.No. 1 to 6066 Click Here
49 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Aurangabad Region) Sr.No. 1 to 9343 Click Here
50 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Aurangabad Region)
  Sr.No. 
9344 to 14187
Click Here
51 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Amravati Region) Sr.No. 1 to 13642 Click Here
52 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Amravati Region)
  Sr.No. 
13643 to 21592
Click Here
53 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Amravati Region)
  Sr.No. 
21593 to 36018
Click Here
54 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Mumbai Region) Sr.No. 1 to 3633 Click Here
55 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Mumbai Region) Sr.No.3634 to 6252 Click Here
56 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Mumbai Region) Sr.No.6253 to 9633 Click Here
57 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Nagpur Region) Sr.No. 1 to 9418 Click Here
58 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Nagpur Region) Sr.No. 9419 19793 Click Here
59 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Nanded Region) Sr.No. 1 to 9292 Click Here
60 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Nanded Region) Sr.No. 9293 to 24089 Click Here
61 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Kolhapur Region) Sr.No. 1 to 19941 Click Here
62 G01   Exam - May 2016 - S.Y B.A. (Nashik Region) Sr.No. 1 to 7695 Click Here
63 G02   Exam - May 2016 - F.Y B.Com.(Eng.Med.) (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 9150
Click Here
64 G02   Exam - May 2016 - F.Y B.Com.(Eng.Med.) (All Regions) 
  Sr.No. 9151 to 10160
Click Here
65 G02   Exam - May 2016 - T.Y B.Com.(Eng.Med.) (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 4195
Click Here
66 G02   Exam - May 2016 - T.Y B.Com.(Eng.Med.) (All Regions) 
  Sr.No. 4196 to 4372
Click Here
67 G02   Exam - May 2016 - S.Y B.Com.(Eng.Med.) (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 5249
Click Here
68 G02   Exam - May 2016 - S.Y B.Com.(Eng.Med.) (All Regions) 
  Sr.No. 5250 to 5605
Click Here
69 G02   Exam - May 2016 - S.Y B.Com.(Marathi.Med.) (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 17932
Click Here
70 G02   Exam - May 2016 - S.Y B.Com.(Marathi.Med.) (All Regions) 
  Sr.No. 17933 to 18833
Click Here
71 G02   Exam - May 2016 - T.Y B.Com.(Marathi.Med.) (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 650
Click Here
72 G02   Exam - May 2016 - T.Y B.Com.(Marathi.Med.) (All Regions) 
  Sr.No. 651 to 12747
Click Here
73 P10   Exam - May 2016 - Diploma in School Management (All Regions)
  Sr.No. 
1 to 7064
Click Here
74 P10   Exam - May 2016 - Diploma in School Management (All Regions)
  Sr.No. 
7065 to 7596
Click Here
75 P10   Exam - May 2016 - Diploma in School Management (All Regions)
  Sr.No. 
7597 to 7731
Click Here
76 G10   Exam - May 2016 -  Diploma in Gandhian Thoughs (All Regions)
  Sr. No. 1 to 187
Click Here
77 G10   Exam - May 2016 -  Diploma in Gandhian Thoughs (All Regions)
  Sr. No. 188 to 218
Click Here
78 C36   Exam - May 2016 - आशययुक्त अध्यापन पद्धती प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम Click Here
79 G02   Exam - May 2016 - F.Y B.Com. (All Regions) Sr.No. 1 to 27357 Click Here
80 G02   Exam - May 2016 - F.Y B.Com. (All Regions) Sr.No. 27358 to 29165 Click Here
81 G12   Exam - May 2016 - F.Y B.A.(Urdu) (All Regions) Sr.No. 1 to 4105 Click Here
82 G12   Exam - May 2016 - F.Y B.A.(Urdu) (All Regions) Sr.No. 4106 to 4386 Click Here
83 G12   Exam - May 2016 - S.Y B.A.(Urdu) (All Regions) Sr.No. 1 to 3957 Click Here
84 G12   Exam - May 2016 - S.Y B.A.(Urdu) (All Regions) Sr.No. 3958 to 4219 Click Here
85 G12   Exam - May 2016 - T.Y B.A.(Urdu) (All Regions) Sr.No. 1 to 3646 Click Here
86 G12   Exam - May 2016 - T.Y B.A.(Urdu)(All Regions) Sr.No. 3647 to 3844 Click Here
87 G11   Exam - May 2016 - F.Y B.A.(Hindi) (All Regions) Sr.No. 1 to 699 Click Here
88 G11   Exam - May 2016 - F.Y B.A.(Hindi) (All Regions) Sr.No. 700 to 829 Click Here
89 G11   Exam - May 2016 - T.Y B.A.(Hindi) (All Regions) Sr.No. 1 to 394 Click Here
90 G11   Exam - May 2016 - T.Y B.A.(Hindi) (All Regions) Sr.No. 395 to 415 Click Here
91 G11   Exam - May 2016 - S.Y B.A.(Hindi) (All Regions) Sr.No. 1 to 476 Click Here
92 G29   Exam - May 2016 - F.Y B.A.(Consumer Services) (All Regions)
  Sr.No. 
1 to 659
Click Here
93 G29   Exam - May 2016 - S.Y B.A.(Consumer Services) (All Regions)
  Sr.No. 
1 to 552
Click Here
94 G29   Exam - May 2016 - T.Y B.A.(Consumer Services) (All Regions)
  Sr.No. 1 to 392
Click Here
94 C5_K   Exam - May 2016 - Advance Certificate in Accupressure-2015
  (All Regions) Sr.No. 1 to 54
Click Here
 96  C5K   Exam - May 2016 - Certificate in Accupressure-2015 (All Regions)
  Sr.No. 1 to 30
Click Here
97 C07   Exam - May 2016 - Certificate in Human Rights -2015 (All Regions)
  Sr.No. 1 to 586
Click Here
98  C52   Exam - May 2016 - Certificate in Arogymitra-2006 (All Regions)
  Sr.No. 1 to 23
Click Here
99 C55   Exam - May 2016 - Certificate in Rugnasahayak-2007 (All Regions)
  Sr.No. 1 to 894
Click Here
100  C97   Exam - May 2016 - Certificate in Fire and Safety Engineering
  Managament (All Regions) Sr.No. 1 to 14
Click Here
101  G15   Exam - May 2016 - FY, SY & TY B.A. in MCJ (All Regions)
  Sr.No. 1 to 1981
Click Here
 102  G40   Exam - May 2016 - FY, B.Com. (Cooperative Management
  (All Regions) Sr.No. 1 to 54
Click Here
103 M04   Exam - May 2016 - M.Ed.  (All Regions) Sr.No. 1 to 254 Click Here
104 M07   Exam - May 2016 - FY, SY M.Com.  (All Regions) Sr.No. 1 to 1120 Click Here
105 M12   Exam - May 2016 - FY, SY M.A.  (All Regions) Sr.No. 1 to 297 Click Here
106 M14   Exam - May 2016 - FY, SY M.A.(Marathi)  (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 14
Click Here
107 P03   Exam - May 2016 - Diploma in MCJ  (All Regions) Sr.No. 1 to 1011 Click Here
108 P04   Exam - May 2016 - B.Lib. & I.Sc. (All Regions) Sr.No. 1 to 635 Click Here
109 P16   Exam - May 2016 - M.Lib. & I.Sc. (All Regions) Sr.No. 1 to 596 Click Here
110 P23   Exam - May 2016 - Dip. in Yoga (All Regions) Sr.No. 1 to 1110 Click Here
111 P25   Exam - May 2016 - B.Sc. (MLT) (All Regions) Sr.No. 1 to 5786 Click Here
112 P26   Exam - May 2016 - B.Sc. (Optometry) Sem.II, IV & VI
  (All Regions) Sr.No. 1 to 995
Click Here
113 P27   Exam - May 2016 - DMLT  (All Regions) Sr.No. 1 to 2441 Click Here
114 P40     Exam - May 2016 - DMLT  (All Regions) Sr.No. 1 to 318 Click Here
 115 P42   Exam - May 2016 - PGDHHCM  (All Regions) Sr.No. 1 to 67 Click Here
 116 P46   Exam - May 2016 - FY, SY MPH  (All Regions) Sr.No. 1 to 53 Click Here
 117 P48   Exam - May 2016 - Dip. in Industrial Scince (Pharma)
  (All Regions) Sr.No. 1 to 175
Click Here
118 P49   Exam - May 2016 - DPMP  (All Regions) Sr.No. 1 to 55 Click Here
 119 P54   Exam - May 2016 - FY, SY, TY BBA  (All Regions) Sr.No. 1 to 6 Click Here
 120 P69   Exam - May 2016 - FY Dip. in Industrial Science (Pharma)
  (All Regions) Sr.No. 1 to 54
Click Here
121 P74     Exam - May 2016 - MPH-IInd Sem  (All Regions) Sr.No. 1 to 30 Click Here
 122 P89     Exam - May 2016 - Dip. in Aviation and Hospitality
  (All Regions) Sr.No. 1 to 28
Click Here
123 P90     Exam - May 2016 - FY BBA (Aviation, Hospitality, Travel & Tourism
  Semester II (All Regions) Sr.No. 1 to 90
Click Here
 124 P96     Exam - May 2016 - PG Dip. in Fire and Safety Engineering 
  Management  (All Regions) Sr.No. 1 to 24
Click Here
 125 P97   Exam - May 2016 - FY, SY and TY BA. in Fire and Safety
  Engineering Management  (All Regions) Sr.No. 1 to 58
Click Here
126 T74   Exam - May 2016 - FY, SY and TY B.Sc. HTM. (All Regions)
  Sr.No. 1 to 15
Click Here
127 T76   Exam - May 2016 - FY, SY and TY B.Sc. (HMCO) (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 8
Click Here
128 T97   Exam - May 2016 - FY, SY and TY B.Sc. Media Graphics and
  Animation . (All Regions)  Sr.No. 1 to 193
Click Here
129 V74   Exam - May 2016 - FY, SY and TY B.Sc. (HTS) (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 742
Click Here
130 V76   Exam - May 2016 - FY, SY and TY B.Sc. (HSCS) (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 1453
Click Here
131 V77   Exam - May 2016 - SY M.Sc. (HTS) (All Regions)  Sr.No. 1 to 8 Click Here
132 V78   Exam - May 2016 - SY M.Sc. Food Science (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 10
Click Here
133 V90   Exam - May 2016 - FY M.Sc. (HTS) (All Regions)  Sr.No. 1 to 2 Click Here
134 V91   Exam - May 2016 - FY M.Sc. Food Science (All Regions) 
  Sr.No. 1 to 15
Click Here
135 V17,V18
V19
  Exam - May 2016 - Dip. in Basic Facility Services,
  Dip. in Advanced Facility Services,
  B.Sc. in Facility Services
(All Regions) Sr.No. 1 to 60
Click Here
136 P01   Exam - May 2016 - B.Ed. (All Regions) Sr.No. 1428 to 2993 Click Here
२) पोष्टाद्वारे पाठविलेल्या परंतु विद्यार्थ्यांना वितरण न झालेल्या गुणपत्रिकांबाबत तपशील 
2) Details about Mark Sheets (SoM) dispachted by Post but not delivered to students

विद्यापीठाच्या विविध शिक्षणक्रमांच्या परीक्षेसाठी उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची गुणपत्रिका पोष्टाद्वारे  त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर घरपोच पाठविल्या जातात. अपुरा अथवा चुकीचा पत्ता, दिलेल्या पत्त्यावर विद्यार्थी आढळून न येणे, अशा अनेक कारणांमुळे काही गुणपत्रिका  विद्यापीठ मुख्यालयाकडे परत येत आहेत. अशा परत आलेल्या गुणपत्रिकांची परीक्षानिहाय आणि शिक्षणक्रमनिहाय यादी खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे. तुमच्याशी संबंधित परीक्षा / शिक्षणक्रमासमोर दिलेली यादी उघडा. यादीत तुमचा कायम नोंदणी क्र./ नाव शोधण्यासाठी Crtl आणि F ही बटन्स एकाच वेळी दाबून येणाऱ्या ब्लॉकमध्ये तुमचा कायम नोंदणी क्रमांक / नाव टाईप करून Enter बटन दाबा. तुमच्या कायम नोंदणी क्रमांक / नावासमोरील माहिती लिहून घ्या. तुमची गुणपत्रिका  प्राप्त करून घेण्यासाठी तुम्ही स्वतः नाशिक येथील विद्यापीठाच्या परीक्षा कक्षात संबंधित युनिटमध्ये प्रत्यक्ष संपर्क साधावा. परीक्षा कक्षात आपल्याकडील लिहून घेतलेली माहिती लेखी अर्जाद्वारे सादर करून गुणपत्रिका प्राप्त करून घ्यावी. 

अ.क्र. परीक्षा  शिक्षणक्रम 
संकेतांक
शिक्षणक्रम परीक्षा कक्ष युनिट  क्लिक करा 
01 May 2016 All Programs Undelivered Mark Sheets returned back to YCMOU Nashik (Status up to 21st January, 2017) Unit-1
Unit-2
&
Unit-3
Click Here
02 Feb.-March 2016   C1D,T12,T14,
  T15,T16,T17,
  T18,T19,T20
  P18
   All Agriculture Programs
  (सर्व कृषि शिक्षणक्रम)
Unit-3 Click Here
03 May 2016   C36, G01, G02,
  G10, G11, G12,
  G15, G21, G29,
  G64, P01, P10,
  P23
  CCUM, B.A., B.Com.,
  B.A. (Hindi Medium,
  B.A. (Urdu Medium), B.A.(MCJ),
  B.A. (Police Administration),
  B.A. (Road Transportation),
  Diploma in Gandhian Thoughts,
  B.Ed., B.A.(Consumer Services)
. DSM, Dip. in Yogshikshak
Unit-1
Unit-2
 Click Here
04 May 2016   C07, C36, C5_K
  G01, G02, G10,
  G11, G12, G15,
  G21, M04, M07,
  P01, P03, P04,
  P10, P16, P23,
  P25, P26, P27,
  P40, P42, P48,
  P49, P54, P69,
  P74, P89, P90,
  T74, T76, T97, 
  V17, V18, V19,
  V74, V76, V91

 
  Cert. in Human Rights, CCUM, Cert. 
  in Accupressure, BA, B.Com., Dip. in
  Gandhian Thoughts, BA (Hindi),
  BA (Urdu), BA (MCJ), BA (PA), 
  M.Ed., M.Com., B.Ed., Dip. in MCJ,
  B.Lib., DSM, M.Lib., Dip. in
  Yogshikshak, B.Sc. (MLT),  
  B.Sc. (Opto.), DMLT, DOTA,
  PGDHCM, Diploma in Industrial
  Pharmaceutical Science. DPMP, 
  BBA (I & B), 
Diploma in Industrial
  Science (Pharmaceutical), MPH,
  Dip. in (AHTM), BBA (AHTM),
  B.Sc. (HTM), B.Sc. (HMCO), B.Sc.
  (MGA), Dip. in Basic Facility, Dip. in
  Advanced Facility Services, , B.Sc. in
  Facility Services, B.Sc. (HTS), B.Sc.
  (HSCS), M.Sc. (Food Science)
Unit-1
Unit-2
&

Unit-3
Click Here

3) Convocation Degree / Diploma Certificate Information
अ.क्र..    पदवी / पदविका प्रमाणपत्र वितरण तपशील  क्लिक करा 
01   22वा पदवीप्रदान कार्यक्रम - जानेवारी २०१६ - प्रमाणपत्र वितरण स्थिती 
  
तुमच्या प्रमाणपत्राच्या  वितरणाबाबत माहिती घेण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कृती करा - उजवीकडील
  तक्त्यातील  
'Click Here' यावर दाबा. उघडलेल्या यादीत तुमचा P.R.No. शोधण्यासाठी Crtl
  आणि F ही बटन्स एकाच वेळी दाबून येणाऱ्या ब्लॉकमध्ये  तुमचा कायम नोंदणी क्रमांक टाईप करून
  Enter बटन दाबा.  तुमच्या कायम नोंदणी क्रमांकासामोरील Envolope No., Certificate No.
  Programme Code लिहून घ्या. खाली दिलेल्या लिंक उघडून त्यात तुमचा 
Tracking Code आणि
  Verification Code टाकल्यानंतर तुमच्या 
प्रमाणपत्राच्या वितरणाबाबत माहिती मिळेल.
  लिंक पुढीलप्रमाणे आहेत - 


  http://www.indiapost.gov.in/articleTracking.aspx
  http://www.indiapost.gov.in/speednettracking.aspx
gol.gif


विद्यापीठाकडे परत आलेल्या प्रमाणपत्राविषयीची माहिती 

विद्यापीठाच्या यापूर्वीच्या पदवीप्रदान कार्यक्रमात पदवी / पदविका मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे पोष्टाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या पत्त्यावर पाठविण्यात आली होती. अपुरा अथवा चुकीचा पत्ता, दिलेल्या पत्त्यावर विद्यार्थी आढळून न येणे, अशा अनेक कारणांमुळे काही प्रमाणपत्रे विद्यापीठ मुख्यालयाकडे परत आली आहेत. अशा परत आलेल्या प्रमाणपत्रांची पदवीप्रदान कार्यक्रमनिहाय यादी खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे. तुमच्याशी संबंधित पदवीप्रदान कार्यक्रमासमोर दिलेली यादी उघडा. यादीत तुमचा कायम नोंदणी क्र. शोधण्यासाठी Crtl आणि F ही बटन्स एकाच वेळी दाबून येणाऱ्या ब्लॉकमध्ये तुमचा कायम नोंदणी क्रमांक टाईप करून Enter बटन दाबा. तुमच्या कायम नोंदणी क्रमांकासामोरील Envolope No., Certificate No. Program Code, Study Center Code ई. माहिती लिहून घ्या. तुमचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी तुम्ही किवा तुमचा प्रतिनिधीमार्फत नाशिक येथील विद्यापीठाच्या परीक्षा कक्षात प्रत्यक्ष संपर्क साधावा. तुम्ही प्रतिनिधी पाठवत असल्यास त्यांच्याकडे लेखी अधिकारपत्र आणि ओळख पटेल असा पुरावा द्या. परीक्षा कक्षात आपल्याकडील लिहून घेतलेली माहिती लेखी अर्जाद्वारे सादर करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे.
 
अ.क्र विद्यापीठाकडे परत आलेल्या प्रमाणपत्राची पदवीप्रदान कार्यक्रम निहाय यादी     क्लिक करा   
01   22वा पदवीप्रदान कार्यक्रम - जानेवारी २०१६   Click Here
02   21वा पदवीप्रदान कार्यक्रम -  २०१५  Click Here
03   20वा पदवीप्रदान कार्यक्रम -  २०१४  Click Here
04   19वा पदवीप्रदान कार्यक्रम -  २०१३  Click Here
05   18वा पदवीप्रदान कार्यक्रम -  २०१२  Click Here