24th Convocation - March 2018 *
Last Updated On Feb 15 2018 12:03PM
[ Printable Version ]24Con_Immage.jpg

Chief Guest :  Prof. M. Jagdesh Kumar, Hon’ble VC Jawaharlal Nehru University, Delhi
 
24th Convocation - March 2018
Circulars / Notices
Sr. No. Particulars Click Here
1    तुम्ही विद्यापीठाच्या नाशिक मुख्यालयात पदवीप्रदान कार्यक्रमाच्या दिवशी
   कार्यक्रमाच्या ठिकाणी उपस्थित राहून तुमची पदवी / पदविका स्वीकारणार आहात हे
  विद्यापीठास कळविण्यासाठी  पुढे क्लिक करा.

 
Click Here.
Convocation Degree / Diploma Certificate Information
   पदवी / पदविका प्रमाणपत्र वितरण तपशील 
  महत्वाची सूचना - पदवी/पदविका प्रमाणपत्र वितरण स्थिती पदवीप्रदान कार्यक्रमानंतर वितरणाच्या त्या त्या टप्प्यावर अपडेट करण्यात येईल.
Sr. No. Particulars Click Here
    महत्वाची सूचना - पदवी/पदविका प्रमाणपत्र वितरण स्थिती  पदवीप्रदान कार्यक्रमानंतर वितरणाच्या त्या त्या टप्प्यावर अपडेट करण्यात येईल. Plz. Wait

24th Convocation is on 26th March 2018 and Chief guest will be Prof. M. Jagdesh Kumar, Hon’ble VC Jawaharlal Nehru University, Delhi