Online Admission A.Y. 2016-17 Help Desk
Last Updated On Sep 1 2016 7:01PM
[ Printable Version ]
Online Admission 2015-16

==  Help Desk  ==

 
Sr.No. Particulars Click Here
1  शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ : सर्व शिक्षणक्रमाच्या ऑनलाईन प्रवेश घेण्यासाठी Click Here
2   List of Service Providers - ऑंनलाईन प्रवेश घेण्यासाठीची सेवा देणाऱ्या
  संस्थांची यादी 
Click Here
3   विद्यापीठ मान्यताप्राप्त प्रवेशविषयक विविध सेवांचे दर Click Here