Center for Students Welfare and Extramural Studies
Last Updated On Jul 29 2016 11:37AM
[ Printable Version ]यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक 
 
अ.क्र. विषय - तपशिल  क्लिक करा 
01.  
  बाबुराव बागुल पुरस्कारासाठी आवाहन 

 
Click Here


1

युवक महोत्सव

आवश्यक अर्हता/ स्पर्धा प्रकार

अर्ज

2

क्रिडा महोत्सव

आवश्यक अर्हता/ नियमावली

 अर्ज