School of Education
Last Updated On May 25 2017 5:34PM
[ Printable Version ]
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक 
शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा  
(बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम २०१६ - ऑनलाईन प्रवेशाबाबत माहिती)
(B.Ed. Special Education (VI,HI,M
R) - Online Admission Information)
अ.क्र. तपशील    क्लिक करा 
  01      प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी ONLINE अर्ज भरण्यासाठी करावयाची तयारी         Click Here 
02   बी.एड.विशेष शिक्षण  (HI / VI / MR) शिक्षणक्रमाबाबत माहिती  Click Here
03   बी.एड.विशेष शिक्षण अभ्यासकेंद्रांची यादी  Click Here
04   बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रमाबाबत येणाऱ्या अनेक प्रश्नांच्या समाधानासाठी -
  "प्रश्न तुमचे उत्तरे आमची"
Click Here
05   बी.एड.विशेष शिक्षण  (HI / VI / MR) शिक्षणक्रम - माहितीपुस्तिका (Prospectus) Click Here
06   बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम २०१६-२०१८ प्रवेश - नमुना तक्रार अर्ज  Click Here
07   बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम २०१६-२०१८ प्रवेश -  तक्रार अर्ज पाठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी
  सूचना 
Click Here

(शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ ऑनलाईन प्रवेशाबाबत माहिती)
अ.क्र. तपशील   क्लिक करा 
01   Advertise about Online Admission 2016-17- Daily Sakal (All Editions)
  on 10th July 2016.
  ऑनलाईन प्रवेश २०१६-१७ विषयक जाहिरात - दै.सकाळ (सर्व आवृत्या) दि.१० जुलै २०१६
Click Here
02   Recognition for Offering Programmes in Open & Distance Learning
  (ODL) mode for Academic Year 2016-17
Click Here
03   विद्यापीठाची विभागीय केंद्रे आणि त्यांच्या संपर्काबाबतची माहिती Click Here
04   खाजगी माध्य. शाळांतील शिक्षकांना निवडश्रेणी अर्हतेबाबत दि.१५ जुलै २०१६ चे शासन
  शुद्धीपत्रक 
Click Here  
05   M.A.(Education) Prospectus - 2016-18 (Revised on 27th July, 2016) Click Here
06   सर्व प्रमाणपत्र शिक्षणक्रमांसाठी एकत्रित माहितीपुस्तिका -
  1) बालसंगोपन आणि रंजन शिक्षण (C31),
  2) स्वयं-सहाय्य गट प्रेरक/प्रेरिका (C32), 
  3) शालेय व्यवहारांकरिता माहिती-संप्रेषण (C35),
  4) तंत्रविज्ञान, आशययुक्त अध्यापन पद्धती (C36)
Click Here
07   Diploma in School Management (DSM) (P10)
 
(Revised on 8th August, 2016)
Click Here
08   Bachelor of Education (B.Ed.) Prospectus - 2016-18 
  (Revised on 4th Aug. 2016)
Click Here
09   B.Ed. Admission Rules 2016-17
  बी.एड.प्रवेश नियमावली २०१६-१७ 
Click Here
10   B.Ed. Online Admission Application Process for 2016-17
  बी.एड.ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१६-१७ साठी अर्ज भरण्यासाठी येथे क्लिक करा.
Click Here