नवीन अभ्यासकेंद्र मागणी अर्ज
Last Updated On Dec 9 2017 4:48PM
[ Printable Version ]नवीन अभ्यासकेंद्र मागणी अर्ज

1

मानव्यविद्या व सा.शास्त्रे विद्याशाखा

2

वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा
 

B.Com

M.Com

M.B.A.

D.C.M.(P08) B.Com Co-operative  Management    
3

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखा

4

निरंतर शिक्षण विद्याशाखा 
Last date 30 Dec 2017 

.Doc

PDF 

5

शैक्षणिक सेवा विभाग

6

शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा