5. Nashik
Last Updated On Apr 11 2017 3:50PM
[ Printable Version ]यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक 
विभागीय केंद्र - नाशिक 

नाशिक महानगरपालिकेची जुनी इमारत, दुसरा मजला, नवीन पंडित कॉलनी, नाशिक ४२२००२.
दूरध्वनी क्र.(०२५३) २३१७०६३, Fax - (०२५३) २५७६७५६
(विभागीय केंद्रावरील कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी)
अ.क्र. अधिकारी / कर्मचारी
(नाव आणि पद)  
मोबाईल क्र.  ई-मेल. 
१.   श्री. तुळशीराम सोनवणे
   
(सहायक कुलसचिव)
९४०३७७४५५१   sonawane_tk@ycmou.digitaluniversity.ac
२.   श्री. मधुकर धात्रक   
  (सहायक कुलसचिव)
९४०३७७४५५३   dhatrak_mg@ycmou.digitaluniversity.ac
३.   श्री. परेश कदम 
  (सहाय्यक कक्ष अधिकारी)
९४०३७७४५५६   kadam_pa@ycmou.digitaluniversity.ac
४.   श्री. रामदास गुंबाडे (वरीष्ठ सहाय्यक) ९४०३७७४५७५   gumbade_rb@ycmou.digitaluniversity.ac
५.   योगिता सूर्यवंशी (सहाय्यक) ९४०३७७४७१८   ---
६.   थेटे नंदकिशोर व्ही.(सहाय्यक) ८२७५०८८६२६   nvthete25@gmail.com
७.   पोरजे शोभा रमेश (क.सहाय्यक) ९४०३७७४६४८   shobhaporje@gmail.com
 DSC_0664.jpg

 
नाशिक विभागीय केंद्र:इतिहास


तालुकानिहाय अभ्यास केंद्र सूची

 


 

Email ID rcnashik@gmail.com , rd_nashik@ycmou.digitaluniversity.ac
Contact Details Off:0253-2317063
Fax: 0253-2576756
Address Old Municipal Corporation Building, 2nd Floor, New Pandit Colony, Nashik - 422002

 

 Jurisdiction:

 

 

Map: