5. Nashik
Last Updated On Feb 7 2018 12:17PM
[ Printable Version ]यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक 
विभागीय केंद्र - नाशिक 

नाशिक महानगरपालिकेची जुनी इमारत, दुसरा मजला, नवीन पंडित कॉलनी, नाशिक ४२२००२.
दूरध्वनी क्र.(०२५३) २३१७०६३, Fax - (०२५३) २५७६७५६

(विभागीय केंद्रावरील कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी)
अ.क्र. अधिकारी / कर्मचारी
(नाव आणि पद)  
मोबाईल क्र.  ई-मेल. 
१.   डॉ. धनंजय विठ्ठलराव माने 
  
(विभागीय संचालक)
९४२३७४०८३२   rd_nashik@ycmou.digitaluniversity.ac
 
२.   श्री. चंद्रकांत पवार
  (सहायक कुलसचिव)
९४०३७७४५७१   pawar_cs@ycmou.digitaluniversity.ac
३.   श्रीमती वंदना झेंडे
  (कक्ष अधिकारी)
----    ballal_vs@ycmou.digitaluniversity.ac
४.   श्री.राजेश आहेर (वरीष्ठ सहाय्यक) ९४०३७७४८४९  rajeshhaher@gmail.com
५.   श्री. मिलिंद ठाकरे (सहाय्यक) ९४०३७७४५९९   mthakare68@gmail.com
६.   श्री. सचिन सूर्यवंशी सहाय्यक) ९४०३७७४७४४  suryawanshi_sr@ycmou.digitaluniversity.ac
७.   श्री. सदाशिव बोडके सहाय्यक) ९१४५३४३१५१   sadashivbodke.sb@gmail.com
.   पोरजे शोभा रमेश (क.सहाय्यक) ----   ----
 DSC_0664.jpg

 
नाशिक विभागीय केंद्र:इतिहास


तालुकानिहाय अभ्यास केंद्र सूची

 


 

Email ID rd_nashik@ycmou.digitaluniversity.ac , rcnashik@gmail.com
Contact Details Off:0253-2317063
Fax: 0253-2576756
Address Old Municipal Corporation Building, 2nd Floor, New Pandit Colony, Nashik - 422002

 

 Jurisdiction:

 

 

Map: