Pune
Last Updated On Feb 10 2015 3:34PM
[ Printable Version ]Regional Director:
Dr. Shankarrao J. Naik
C/o Shahir Annabhau Sathe Prashala gruha, Sadashiv Peth, Kumthekar Marg, Pune - 411030

Phone No: 020-24491107

Fax: 020-24457914

E-mail: rd_pune@ycmou.digitaluniversity.ac

 

Jurisdiction:

 Untitled-9.jpg

Map: