6. Pune
Last Updated On Dec 9 2017 12:42PM
[ Printable Version ]यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक 
विभागीय केंद्र - पुणे

व्दारा - शाहीर अण्णाभाऊ साठे प्रशालागृह,महापालिका शाळा क्र. ५ (मुलांची),६५४, सदाशिव पेठ हौदासमोर, कुमठेकर मार्ग,
पुणे ४११ ०३०.
दूरध्वनी क्र. (०२०) २४४५७९१४ Fax - (०२०) २४४९११०७


(विभागीय केंद्रावरील कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी)
 

अ.क्र. अधिकारी / कर्मचारी
(नाव आणि पद)  
मोबाईल क्र.  ई-मेल. 
१.   डॉ. पंडित पलांडे  
  (संचालक - अतिरिक्त कार्यभार)
९४२२२४७२  rd_pune@ycmou.digitaluniversity.ac
२.   श्री. त्तम एस. जाधव  
  (सहायक कुलसचिव)
९४०३७७४   jadhav_us@ycmou.digitaluniversity.ac
३.   श्री. संतोष वामन 
  (सहाय्यक कक्ष अधिकारी )
९४०३९६१२१२   waman_sr@ycmou.digitaluniversity.ac
   
४.   श्री. शंकर आंग्रे (सहाय्यक) ९४०३७७४५८२   angre_sd@ycmou.digitaluniversity.ac
  shankardangre@gmail.com
.   श्री. यशवंत पाटील (सहाय्यक) ९४२३९७९६४६   patil_yt@ycmou.digitaluniversity.ac
.   श्री. विजयसिंह रजपूत (सहाय्यक) ९४२३९७९७५०   rajput_vb@ycmou.digitaluniversity.ac
७.   श्री. योगेश जेजुरे (क.सहाय्यक) ९४०३७७४७३४     yogeshjejure85@gmail.com 
.   श्री. सूर्यकांत चव्हाण (क.सहाय्यक) ९४०३७७४६३०   --------------

 Regional Centre - Pune
 

Director
(Additional Charge)
  Dr. Pandit Palande
Email ID   rd_pune@ycmou.digitaluniversity.ac 
Contact Details   (M): 9422247298 Off:020-24457914  Fax: 020-24491107
Address   c/o- Pune Corporation's  Shahir Annabhau Sathe Prashala, 2nd Floor,
  654, Sadashiv Peth, Kumthekar Marg, Pune - 411 030

Map
 

 
Untitled-9.jpg

(नकाशा )