School of Education
Last Updated On Jul 23 2016 5:02PM
[ Printable Version ]http://ycmou.digitaluniversity.ac/WebFiles/SY_ART.pdf
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक 
शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा  
(शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ ऑनलाईन प्रवेशाबाबत माहिती)

अ.क्र. तपशील   क्लिक करा 
01   Advertise about Online Admission 2016-17- Daily Sakal (All Editions)
  on 10th July 2016.
  ऑनलाईन प्रवेश २०१६-१७ विषयक जाहिरात - दै.सकाळ (सर्व आवृत्या) दि.१० जुलै २०१६
Click Here
02   Recognition for Offering Programmes in Open & Distance Learning
  (ODL) mode for Academic Year 2016-17
Click Here
03   विद्यापीठाची विभागीय केंद्रे आणि त्यांच्या संपर्काबाबतची माहिती Click Here
04   Bachelor of Education (B.Ed.) Prospectus - 2016-18 Click Here
05   B.Ed. Admission Rules 2016-17
  बी.एड.प्रवेश नियमावली २०१६-१७ 
Click Here
06   B.Ed. Online Admission Application Process for 2016-17
  बी.एड.ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१६-१७ साठी अर्ज भरण्यासाठी येथे क्लिक करा.
Click Here