School of Education
Last Updated On Feb 16 2016 5:41PM
[ Printable Version ]For viewing any contents from DU portal make sure that you have installed Adobe reader version 9 or above on your computer.          For downloading Adobe reader click here    Adobe reader 9
 
बी.एड.विशेष शिक्षण  (HI/VI) शिक्षणक्रम

विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी सूचना

प्रवेशार्थींसाठी पत्र

हमीपत्र

विशेष बी.एड.प्रवेशार्थी सर्वसामान्य गुणवत्ता यादी सूचना

अभ्यासकेंद्र यादी

अर्ज भरण्यापूर्वी खालील भाग १ आणि भाग २ येथे click करून त्यामध्ये दिलेली माहिती वाचा.
1भाग - १
2) भाग - २

माहितीपुस्तिका

FAQ