School of Agricultural Sciences
Last Updated On Jun 28 2014 4:00PM
[ Printable Version ] 

B.Sc. Agriculture / B.Sc. Horticulture Entrance Exam Hall Tickets - 29 June 2014 हॉलतिकीट Download करण्यासाठी आपल्या विभागीयकेंद्र/परीक्षाकेंद्र समोरील लिंकवर क्लिक करणे.

 

              REGIONAL Click Here no
AMRAVATI RC Hall Ticket File
AURANABAD RC Hall Ticket File
NAGPUR RC Hall Ticket File
NASHIK RC Hall Ticket File
PUNE RC Hall Ticket File
KOLHAPUR RC Hall Ticket File
NANDED RC Hall Ticket File
KALYAN RC Hall Ticket FileReaminig & Exam Center change Students Hall Tickets    ---  Click Here सूचना : दि. २९/६/२०१४ रोजी प्रवेश परीक्षेचे हॉल तिकीट विद्यार्थ्यांना खालील परीक्षा केंद्रावरही  दुपारी ११.०० वाजता उपलब्ध होतील. 
 

  अ.क. विभाग परीक्षा केंद्र व नाव
ठाणे 3513A – मुक्त विद्यापीठ परीक्षा केंद्र, ज्ञानसाधना कला, वाणिज्य,  विज्ञान महाविद्यालय,टेल्को कंपनीच्या जवळ, ठाणे.
नाशिक 54327 - मुक्त विद्यापीठ परीक्षा केंद्र,  व्ही.एन.नाईक महाविद्यालय,गंगापूर रोड, नाशिक.
पुणे 62395 - मुक्त विद्यापीठ परीक्षा केंद्र,ज्ञानगंगा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड, पुणे.
कोल्हापूर 71121 - मुक्त विद्यापीठ परीक्षा केंद्र, महावीर महाविद्यालय, वैशाली परिसर, भाऊसिंगजी रोड, कोल्हापूर.
औरंगाबाद 2192A - मुक्त विद्यापीठ परीक्षा केंद्र, शिवछत्रपती महाविद्यालय, होटेल अम्बिसिडरसमोर,सिडको,औरंगाबाद.
नांदेड 8501A - मुक्त विद्यापीठ परीक्षा केंद्र, यशवंत महाविद्यालय, व्ही.आय.पी.रोड, नांदेड.
अमरावती 1251A - मुक्त विद्यापीठ परीक्षा केंद्र, विद्याभारती महाविद्यालय, अमरावती.
नागपूर 4409A -  मुक्त विद्यापीठ परीक्षा केंद्र, कृषी महाविद्यालय, महाराज बाग, नागपूर.