Announcements -         अपात्र विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया सूचनापत्र आणि एफ.वाय.बी.ए. अपात्र विद्यार्थी यादी     आरक्षण प्रवर्गातील (एन.टी., व्ही. जे., एसबीसी, ओबीसी, ई.) शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना महत्वाच्या सूचना - प्रकटन १५     शै. सत्र २०१७-१८ ऑनलाईन प्रवेशातील दुरुस्तीसाठी केलेल्या पत्रव्यव्हारावर विद्यापीठाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती व विद्यार्थी यादी - प्रकटन १४     Role Based Programs - December 2017 examinations postposted - Click for notification     डिसेंबर २०१७ परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्धतेबाबतचे परिपत्रक - Click Here
News and Events
Application Forms/Tenders
 
अपात्र विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया सूचनापत्र आणि एफ.वाय.बी.ए. अपात्र विद्यार्थी यादी
आरक्षण प्रवर्गातील (एन.टी., व्ही. जे., एसबीसी, ओबीसी, ई.) शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना महत्वाच्या सूचना - प्रकटन १५
शै. सत्र २०१७-१८ ऑनलाईन प्रवेशातील दुरुस्तीसाठी केलेल्या पत्रव्यव्हारावर विद्यापीठाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती व विद्यार्थी यादी - प्रकटन १४
कृषी क्षेत्राचा विकास साधण्याची गरज – कुलगुरू प्रा. इ. वायुनंदन
शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीकडे लक्ष केंद्रित करावे - डॉ. प्रशांत नाईकवडी
More...
 
For E-Tenders Click Here
Detail Data of Book Distribution for Academic Year 2017-18
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
Bharatiya Chhatra Sansad
संप्रेषण व दूरशिक्षण क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षणक्रमातील वैकल्पिक अभ्यासक्रमांच्या (Optional courses) पुस्तकांबाबत प्रकटन
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
Home Assignments
More...
 
अपात्र विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया सूचनापत्र आणि एफ.वाय.बी.ए. अपात्र विद्यार्थी यादी
आरक्षण प्रवर्गातील (एन.टी., व्ही. जे., एसबीसी, ओबीसी, ई.) शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना महत्वाच्या सूचना - प्रकटन १५
शै. सत्र २०१७-१८ ऑनलाईन प्रवेशातील दुरुस्तीसाठी केलेल्या पत्रव्यव्हारावर विद्यापीठाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती व विद्यार्थी यादी - प्रकटन १४
शै. सत्र २०१७-१८ ऑनलाईन प्रवेशातील दुरुस्तीसाठी केलेल्या पत्रव्यव्हारावर विद्यापीठाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती व विद्यार्थी यादी - प्रकटन १४
विद्यापीठाच्या नवीन अभ्यासकेंद्र निकषाबाबत (Criterias for New Study Centers)
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications