Announcements -         कृषिविज्ञान (B.Sc.Agri.), उद्यानविद्या (B.Sc. Horti.) Entrance Exam Result-2016 - येथे क्लिक करा.     MBA CET 7th Aug 2016 result     PGRP [M31, M32, M33, M34, M35] अभ्यासक्रमाच्या पुनर्परीक्षार्थी [Repeater Student] साठी महत्वाची सूचना     कृषि शिक्षणक्रमाच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत महत्त्वाची सूचना     सर्व शिक्षणक्रमांचे प्रवेश शुल्क, प्रवेश पात्रता एकत्रित तक्ता 2016-17
News and Events
Application Forms/Tenders
 
मुक्त विद्यापीठाचे नवे पाऊल : बी.एड. विशेष शिक्षणक्रम
मुक्त विद्यापीठात स्वातंत्र्य पंधरवडा उपक्रम
कृषि शिक्षणक्रमाच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत महत्त्वाची सूचना
बाबुराव बागुल पुरस्कारासाठी मुक्त विद्यापीठाचे आवाहन
यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे ऑनलाइन प्रवेश सुरु
More...
 
पाठ्यपुस्तकांच्या डीटीपीची कामे करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणी अर्ज
'सुरक्षा सेवा मनुष्यबळ' व 'हाऊसकिपींग व क्लिनिंग सर्व्हिसेस' करार पध्दतीने पुरविण्यासाठी निविदा सुचना
Last year's student count
Set wise Packing List for Tender No. : PUR/2015-16/111 & 112
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
Post Matric शिष्यवृत्तीच्या बीलांबाबत सूचना
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
Home Assignments
Syllabus & Books For M.B.A / M.Com
More...
 
Circular about CA Marks for M.A.(Mar./Hin./Eng.)
खाजगी माध्य. शाळांतील शिक्षकांना निवडश्रेणी अर्हतेबाबत दि.१५ जुलै २०१६ चे शासन शुद्धिपत्रक
UGC Letter about Ragging in higher educational institutes
Postponded of M.B.A/M.Com Semester I Examination May 2016
For Participation of Socially/ politically active youth at sixth annual nation conclave of Indian Parliment
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications
You are visitor number