Announcements -         पूर्वतयारी शिक्षणक्रम - जाने-मे 2017 प्रवेशाबाबत...     Notification about Computer Practical/LAB/Project Exam-January 2017     G10, P10, P08, P25, P23, P52, P04, M16 अपात्र विद्यार्थी यादी...     G01, G02, G11, G12, G15, G29 अपात्र विद्यार्थी यादी....     उर्वरित शुल्क भरणेबाबत...
News and Events
Application Forms/Tenders
 
पूर्वतयारी शिक्षणक्रम - जाने-मे 2017 प्रवेशाबाबत...
Notification about Computer Practical/LAB/Project Exam-January 2017
G10, P10, P08, P25, P23, P52, P04, M16 अपात्र विद्यार्थी यादी...
G01, G02, G11, G12, G15, G29 अपात्र विद्यार्थी यादी....
उर्वरित शुल्क भरणेबाबत...
More...
 
दीक्षांत समारंभासाठी व्यासपीठ उभारणीची जाहिरात
पाठ्यपुस्तकांच्या डीटीपीची कामे करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणी अर्ज
'सुरक्षा सेवा मनुष्यबळ' व 'हाऊसकिपींग व क्लिनिंग सर्व्हिसेस' करार पध्दतीने पुरविण्यासाठी निविदा सुचना
Last year's student count
Set wise Packing List for Tender No. : PUR/2015-16/111 & 112
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
Notification about Computer Practical/LAB/Project Exam-January 2017
C08 या शिक्षणक्रमातील स्वाध्याय, प्रात्यक्षिक तसेच अभ्यासकेंद्र भेट अहवाल या घटकांचे गुण विद्यापीठास पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत
Bharatiya Chhatra Sansad
संप्रेषण व दूरशिक्षण क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षणक्रमातील वैकल्पिक अभ्यासक्रमांच्या (Optional courses) पुस्तकांबाबत प्रकटन
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
More...
 
Notification about Computer Practical/LAB/Project Exam-January 2017
जानेवारी २०१७ परीक्षेसाठीची परीक्षाकेंद्रे आणि त्यांच्याशी संपर्काचा तपशील
Online Admission 2016 Rejection List with reason - CPCT(C08), Self Help Group (C32), CCM (C36), FYBCA (P131), B.Sc. (Industrial Science), Dip. In Industrial Electronics (P141), B.Sc. (Hospitality & Tourism Studies) (V101), B.Sc. (Regular) (V92)
Admission 2016 - Rejected Admissions for BA, B.Com.BA (Hindi/Urdu/Consumer Services), B.Lib. M.Lib. and M.Sc.(Env.Sci.)
All PG prog not eligible students 2016 17
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications
You are visitor number