Announcements -         Master of Public Health शिक्षणक्रमाच्या २०१६-१८ तुकडीच्या निवड यादीतील प्रवेशेच्छू उमेदवारांसाठी नियम     Merit wise selected Candidates for Master of Public Health (MPH)     पदव्युत्तर पदवी शिक्षणक्रम : स्वाध्याय लेखनासाठी मार्गदर्शन पुस्तिका (FY & SY)     मुक्त विद्यापीठ : प्रवेशासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ     शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ : सर्व शिक्षणक्रमाच्या ऑनलाईन प्रवेश घेण्यासाठी - येथे क्लिक करा
News and Events
Application Forms/Tenders
 
Master of Public Health शिक्षणक्रमाच्या २०१६-१८ तुकडीच्या निवड यादीतील प्रवेशेच्छू उमेदवारांसाठी नियम
Merit wise selected Candidates for Master of Public Health (MPH)
शै. वर्ष २०१६-१७ साठी ऑनलाईन प्रवेश घेतलेल्या मात्र प्रवेशासाठी अपात्र होत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आवाहन
मुक्त विद्यापीठाच्या कृषीविज्ञान केंद्राचे कार्य कौतुकास्पद : डॉ. वाय जी प्रसाद
मुक्त विद्यापीठ : प्रवेशासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ
More...
 
पाठ्यपुस्तकांच्या डीटीपीची कामे करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणी अर्ज
'सुरक्षा सेवा मनुष्यबळ' व 'हाऊसकिपींग व क्लिनिंग सर्व्हिसेस' करार पध्दतीने पुरविण्यासाठी निविदा सुचना
Last year's student count
Set wise Packing List for Tender No. : PUR/2015-16/111 & 112
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम २०१६-२०१८ प्रवेश - तक्रार अर्ज पाठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना
बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम २०१६-२०१८ प्रवेश - नमुना तक्रार अर्ज
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
Post Matric शिष्यवृत्तीच्या बीलांबाबत सूचना
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
More...
 
Master of Public Health शिक्षणक्रमाच्या २०१६-१८ तुकडीच्या निवड यादीतील प्रवेशेच्छू उमेदवारांसाठी नियम
Merit wise selected Candidates for Master of Public Health (MPH)
शै. वर्ष २०१६-१७ साठी ऑनलाईन प्रवेश घेतलेल्या मात्र प्रवेशासाठी अपात्र होत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आवाहन
Circular about CA Marks for M.A.(Mar./Hin./Eng.)
UGC Letter about Ragging in higher educational institutes
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications
You are visitor number