Announcements -         मे २०१७ मधील विविध शिक्षणक्रमांच्या गुणपत्रिकांच्या उपलब्धतेबाबत दि. १० सप्टेंबर २०१७ रोजीचे परिपत्रक     बी.एस्सी. (एमएलटी/आप्टो.) विद्यार्थ्यांच्या २०१७-१८ वर्षीच्या ऑनलाईन प्रवेशाबाबत     शै.वर्ष २०१७-१८ : सर्व शिक्षणक्रमांच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत विद्यार्थी आणि अभ्यासकेंद्रांसाठी नोटिफिकेशन     शै. वर्ष २०१७-१८ साठीच्या ऑनलाईन प्रवेश मुदतवाढीबाबत दि. ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे सुधारित सूचनापत्र     सत्र पध्दतीच्या ( Semester Pattern) पदव्युत्तर (PGRP)शिक्षणक्रमाबाबत तपशील.
News and Events
Application Forms/Tenders
 
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना मुक्त विद्यापीठात अभिवादन
स्वयंम आणि स्वयंप्रभाद्वारे कौशल्याधिष्ठीत शिक्षण शक्य - कुलगुरू प्रा. ई. वायुनंदन
लष्करी जवानांसाठी उच्च शिक्षणाची प्रकाशवाट : संरक्षण मंत्रालय व यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात सामंजस्य करार
स्वच्छता अभियानात मुक्त विद्यापीठाचा सहभाग
मे २०१७ मधील विविध शिक्षणक्रमांच्या गुणपत्रिकांच्या उपलब्धतेबाबत दि. १० सप्टेंबर २०१७ रोजीचे परिपत्रक
More...
 
For E-Tenders Click Here
Detail Data of Book Distribution for Academic Year 2017-18
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
Bharatiya Chhatra Sansad
संप्रेषण व दूरशिक्षण क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षणक्रमातील वैकल्पिक अभ्यासक्रमांच्या (Optional courses) पुस्तकांबाबत प्रकटन
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
Home Assignments
More...
 
मे २०१७ मधील विविध शिक्षणक्रमांच्या गुणपत्रिकांच्या उपलब्धतेबाबत दि. १० सप्टेंबर २०१७ रोजीचे परिपत्रक
बी.एस्सी. (एमएलटी/आप्टो.) विद्यार्थ्यांच्या २०१७-१८ वर्षीच्या ऑनलाईन प्रवेशाबाबत
शै.वर्ष २०१७-१८ : सर्व शिक्षणक्रमांच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत विद्यार्थी आणि अभ्यासकेंद्रांसाठी नोटिफिकेशन
शै. वर्ष २०१७-१८ साठीच्या ऑनलाईन प्रवेश मुदतवाढीबाबत दि. ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे सुधारित सूचनापत्र
सहायक या संवर्गात पदोन्नती
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications