Announcements -         ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८ : कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या प्रवेशार्थींची यादी क्र. २     डिसेंबर २०१७ परीक्षेच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत महत्त्वाच्या सूचना     योगशिक्षक पदविका शिक्षणक्रम (P23) : अंतिम परीक्षा मे २०१७ साठी उपस्थित असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे निवेदन     ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८-कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या प्रवेशार्थींची यादी क्र. १     शै. वर्ष २०१७-१८-प्रवेशार्थीना प्रवेश शुल्काबाबत महत्त्वाच्या सूचना
News and Events
Application Forms/Tenders
 
मूल्यशिक्षणाचीमुलतत्वे(E32)शिक्षणक्रमास २०१७-१८ वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी माहितीपुस्तिकेतील दुरुस्तीबाबत निवेदन
ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८ : कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या प्रवेशार्थींची यादी क्र. २
डिसेंबर २०१७ परीक्षेच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत महत्त्वाच्या सूचना
योगशिक्षक पदविका शिक्षणक्रम (P23) : अंतिम परीक्षा मे २०१७ साठी उपस्थित असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे निवेदन
ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८-कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या प्रवेशार्थींची यादी क्र. १
More...
 
For E-Tenders Click Here
Detail Data of Book Distribution for Academic Year 2017-18
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
Bharatiya Chhatra Sansad
संप्रेषण व दूरशिक्षण क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षणक्रमातील वैकल्पिक अभ्यासक्रमांच्या (Optional courses) पुस्तकांबाबत प्रकटन
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
Home Assignments
More...
 
मूल्यशिक्षणाचीमुलतत्वे(E32)शिक्षणक्रमास २०१७-१८ वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी माहितीपुस्तिकेतील दुरुस्तीबाबत निवेदन
ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८ : कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या प्रवेशार्थींची यादी क्र. २
डिसेंबर २०१७ परीक्षेच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत महत्त्वाच्या सूचना
योगशिक्षक पदविका शिक्षणक्रम (P23) : अंतिम परीक्षा मे २०१७ साठी उपस्थित असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे निवेदन
ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८-कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या प्रवेशार्थींची यादी क्र. १
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications