Announcements -         PSY308 विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी अभ्यासकेंद्रानुसार मान्यताप्राप्त परीक्षाकेंद्रांची यादी     B.A. (Police Administration/Road Transportation) Online Slot Booking : Click Here     Bachelor of Science (Construction Practices) (V71) - Important notification dated 13th May 2017     BCA, B.sc. (Industrial Science), & B.sc. (BIS) परीक्षेबाबत...     July 2017 Exam Information - Click Here
News and Events
Application Forms/Tenders
 
‘पाणी व्यवस्थापनावर’ मुक्त विद्यापीठात २७ रोजी राष्ट्रीय कार्यशाळा
मुक्त विद्यापीठाच्या परीक्षा २३ मे पासून सुरु
PSY308 विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी अभ्यासकेंद्रानुसार मान्यताप्राप्त परीक्षाकेंद्रांची यादी
B.A. (Police Administration/Road Transportation) Online Slot Booking : Click Here
Bachelor of Science (Construction Practices) (V71) - Important notification dated 13th May 2017
More...
 
दरपत्रक मुदतवाढ
पाठ्यपुस्तकांच्या डीटीपीची कामे करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणी अर्ज
Last year's student count
Set wise Packing List for Tender No. : PUR/2015-16/111 & 112
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
Bharatiya Chhatra Sansad
संप्रेषण व दूरशिक्षण क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षणक्रमातील वैकल्पिक अभ्यासक्रमांच्या (Optional courses) पुस्तकांबाबत प्रकटन
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
Home Assignments
More...
 
अभ्यासकेंद्रासाठी महत्वाच्या सूचना
सहायक या संवर्गात पदोन्नती
कक्ष अधिकारी या संवर्गात पदोन्नती
वरिष्ठ सहायक या संवर्गात पदोन्नती
Bachelor of Science (Construction Practices) (V71) - Important notification dated 13th May 2017
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications
You are visitor number