Announcements -         (B.Ed. Spl.Ed.)(HI,VI,MR) 2018-20 - Online Admissions - Click Here     24th Convocation - March 2018 - Click here     24th Convocation is on 26th March 2018 and Chief guest will be Prof. M. Jagdesh Kumar, Hon’ble VC Jawaharlal Nehru University, Delhi     ऑफलाईन शिष्य़वृत्ती अर्ज भरलेल्या विद्यार्थी व अभ्यासकेंद्रासाठी महत्त्वाच्या सूचना     भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचे ऑफलाईन अर्ज भरणा-या विद्यार्थी, अभ्यासकेंद्रांसाठी मार्गदर्शक सूचना
News and Events
Application Forms/Tenders
 
(B.Ed. Spl.Ed.)(HI,VI,MR) 2018-20 - Online Admissions - Click Here
24th Convocation - March 2018 - Click here
24th Convocation is on 26th March 2018 and Chief guest will be Prof. M. Jagdesh Kumar, Hon’ble VC Jawaharlal Nehru University, Delhi
शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यासाठी महत्वाचे प्रकटन नं २० पहावे
पूर्वतयारी प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम (तुकडी - जानेवारी २०१८) - ऑनलाईन प्रवेश सूचना
More...
 
For E-Tenders Click Here
Detail Data of Book Distribution for Academic Year 2017-18
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
Bharatiya Chhatra Sansad
संप्रेषण व दूरशिक्षण क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षणक्रमातील वैकल्पिक अभ्यासक्रमांच्या (Optional courses) पुस्तकांबाबत प्रकटन
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
सर्व शिक्षणक्रमांच्य़ा अभ्यासकेंद्रांसाठी परिक्षा विषयक कामांसाठी अध्य़ापकांचा तपशील पाठविण्यासाठी महत्वाच्या सूचना
Home Assignments
More...
 
जानेवारी २०१८ परीक्षा - उत्तरपुस्तिका गुणफेरमोजणी, स्कॅन कॉपी, पुनर्मूल्यांकन कार्यपध्दतीबाबतचे परिपत्रक - Click Here
(B.Ed. Spl.Ed.)(HI,VI,MR) 2018-20 - Online Admissions - Click Here
24th Convocation - March 2018 - Click here
ऑफलाईन शिष्य़वृत्ती अर्ज भरलेल्या विद्यार्थी व अभ्यासकेंद्रासाठी महत्त्वाच्या सूचना
Admission for PGDEEDs Programme
More...
User
Password
Forgot Password
Academics
IPR/Publications